Vitajte


- Východiskové a periodické odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6:2018-07

- Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500

- Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600

- Revízie a kontroly elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1610

- Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1:2019-02

Kontakt:

SIKE s.r.o.
Veľký Lapáš 413
951 04 Veľký Lapáš
tel. č.:
Jaroslav Macák st.
+421 903 595 961
Ing. Jaroslav Macák
+421 910 909 974
e-mail:
sike@centrum.sk
sike@sike.sk

© 2024 SIKE s.r.o.