Činnosti


- Revízie (OPaOS) elektrických strojov, spotrebičov a náradia
- Montáž a výroba elektrických rozvádzačov
- Meranie a regulácia - MaR
- Kontrola, úprava, odstránenie zistených závad MaR
- Protipožiarne prestupy a upchávky
- Nabíjacie stanice pre elektromobily
- Montáž pasívnych bleskozvodov
- Priemyselná automatizácia
- Montáž elektroinštalácie s technickým poradenstvom
- Inteligentné inštalácie rodinných domov
- Montáž a projekcia elektrických prípojok
- Projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích a poplachových systémov
- Dodávka elektroinštalačného materiálu
- Oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- Odstránenie elektrických porúch
- Analýza elektrických sietí a power managment
- Projektová dokumentácia (EPLAN, AUTOCAD)
- Termovízne merania
- Meranie intenzity osvetlenia
- Núdzové osvetlenie
- Pohotovostné výjazdy

© 2024 SIKE s.r.o.