Vitajte


- Východiskové a periodické odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6

- Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500

- Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600

- Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, zmysle STN 33 1610

- Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1

Kontakt:

SIKE s.r.o.
Veľký Lapáš 413
951 04 Veľký Lapáš
tel. č.:
Ingrid Macáková
+421 903 572 244
+421 903 595 961
e-mail:
sike@centrum.sk
sike@sike.sk

© 2019 SIKE s.r.o.