Kontakt:

IČO: 43767851
DIČ: 2022479800
IČ DPH: SK2022479800

SIKE s.r.o.
Veľký Lapáš 413
951 04 Veľký Lapáš
Zápis do OR: Vložka číslo 20983/N
tel. č.:
Jaroslav Macák st.
+421 903 595 961
Ing. Jaroslav Macák ml.
+421 910 909 974
e-mail:
sike@centrum.sk
sike@sike.sk

© 2024 SIKE s.r.o.